tttttt
ga('set', 'userId', {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.